Abc formel eksempel

Vi oppfordrer å regne over selv, så du er sikker på at du skjønner hvordan formelen . I 1T brukte du abc- formelen for å løse andregradslikninger. Vi skal nå se på noen eksempler på bruk av abc – formelen. På den måten kan vi komme fram til en formel som vi alltid kan bruke til å løse. La oss se på noen eksempler som kan bidra til å øke forståelsen for diskriminanten, og hvordan man kan bruke den og ABC-formelen i forhold til antallet av . Ellers tar vi kvadratroten av et negativt tall.

Her mangler b leddet og det er ikke nødvendig å bruke abc formelen slik vi har . Røttene i andregradsligningen kan uttrykkes ved hjelp av den såkalte ABC-formelen. En finner eksempel på alle disse tre typene i de babylonske tekstene. Likningen i eksempel inneholder et andregradsled $x^2$, og en konstant, $-4$. Bruk abc-formelen til å løse likningen $2x^= -10x – 12$. Så kan vi løse andregradslikningen ved hjelp av abc-formelen.

Ved å lage fullstendig kvadrat (se kap. 1G), kan vi skrive alle andregradslikninger på formen xk og løse dem som i eksempel på.