Adm dir innen finans og forsikring

Dessverre vet vi lite om hvordan arbeidsdagen arter seg for en som jobb som administrativ leder innen bank og forsikring. Administrerende direktør i finans og forsikring tjener mest. En direktør innen finans og forsikring tjener ganger så mye som Sandra Spjeld (29) i måneden.

Her kan du sammenlikne din egen lønn med utbetalingene i andre yrker. Administrerende direktør vil ha det overordnede strategiske ansvaret for å sikre en. Selskapet har over flere år vært i en god utvikling og har ambisjoner om .

Administrerende direktør vil ha det overordnede strategiske. Selskapet har over flere år vært i en god utvikling og har ambisjoner om fortsatt vekst. Jeg hart en del og har funnet ut at Adm.

Overtidsgodtgjørelser er ikke medregnet i månedslønna.

Han har også erfaring fra finans og forsikring som rådgiver. Han er også administrerende direktør i Torghatten Trafikkselskap AS. Direktører innen finans og forsikring ligger på topp med 155.

BI Bank og Forsikring er en felles tilbyder av kurs og kompetanse innen fagområdene bank, finans og forsikring. Vårt fremste kjennetegn er kombinasjonen av . Han har tidligere vært finansbyråd i Oslo kommune og politisk rådgiver i. Han har vært administrerende direktør i DNBs datterselskap DNB Livsforsikring og . Knut Erlend Vik i PA Consulting tror prisene på skadeforsikring kan falle om de store aktørene. Administrerende direktør Sverre Bjerkeli i Protector Forsikring flyttet nylig inn i nye lokaler på Aker Brygge. Konsernledelsen er organisert etter forretningsområder, hvor enhetene Livsforsikring, Kapitalforvaltning, Skadeforsikring, Eiendom og Bank er representert.

Storebrand bank aSa og som konsernets finansdirektør. Løddesøl har tidligere blant annet arbeidet i .