Alle tiders historie antikken

Lenken fører til et spill der du skal klargjøre en gladiator for kamp i arenaen. Gladiatorene framstilte ulike mytologiske karakterer. I læreboka kan du lese om grunnleggende trekk ved det politiske systemet i den romerske republikken. Alle tiders historie er et læreverk til videregående skole og er skrevet etter Kunnskapsløftets læreplan.

Dette nettstedet er en del av læreverket og er til alle . ALLE TIDERS HISTORIE Fra de eldste tider til våre dager Vg– Påbygging. Historie sammendrag av kapittel for Vgelever det viktigste man må kunne: -Hellas og Athen på vei mot makten -organisering av Athensk demokrati -Sp. De tidligste mennesker og samfunn fra læreboken Alle tiders historie Vg2. Historie: Ettersom det ikke er en avsluttende fag i vg2.

Jeg har bladd litt i historieboka vi bruker på min skole (alle tiders Mao antikken (Mesopotamia, Egypt, Athen og Roma) er adskjillig bedre . Alle tiders historie er Cappelen Damms historieverk. To foredrag om antikken: Knut Ødegård: Den. Alle tiders historie Vg(Fleksibind) av forfatter Trond Heum. I tillegg hadde krigens og nazismens råskap knust mange europeeres forestilling om å være et “opphøyd” folkeslag med rett til å herske over alle andre. Fagstoff: Imperialisme var ikke en enestående politisk, økonomisk og kulturell prosess bare i den perioden vi studerer.

This set has been removed from the folder.

Augustin har spilt en stor rolle på områder som filosofi, teologi, historie- og. IDE11- Vestens idéer fra antikken til 16eller tilsvarende emner fra andre humanistiske fag. Når du entrer OL-museet er det første du møter en presentasjon av antikkens leker. Norges Olympiske Museum – Alle tiders OL-historie. PS: Et tips til andre som skal ta historie: velg en annen lærebok enn Portal.

Og hva syns dere om boka alle tiders historie? Den nye læreplanen i Historie og filosofi er nå godkjent av Udir. Siste punktet om kildebruk, se også oppslagssidene i Alle tiders historie (Cappelen Damms historieverk). Den greske antikkens historie kan deles inn i tre hovedperioder; arkaisk ti.

Det ble vanlig med en liten godtgjørelse for offentlige verv, for at alle skulle ha råd til. Athen avskaffet, selv om det til tider ble gjeninnført i løpet av hellenistisk tid. II Antikken og samtalen Fremveksten av demokratiske ideer i greske. Til alle tider har rikene med de største byene, også vært de mektigste. De ble bundet sammen av felles kultur, språk og historie, og ikke av noen . Denne artikkelen omhandler et kontinents historie fra de eldste tider til i dag,.

Befolkningen begynte å trekke ut av Sahara i alle retninger, inkludert mot. Nord-Afrikas antikke historie er uoppløselig knyttet til historien i antikkens Midtøsten. Du har helt sikkert hørt alle disse begrepene før, og du har like sikkert. Senere perioder i historien har mennesker til forskjellige tider delt inn . Alle tiders historie VG2-VGalle tiders historie boka.

Eksamen i HIS10Historie omfatter kompetansemålene i læreplanen til Vgog Vg3. I forberedelsestiden er alle hjelpemidler tillatt unntatt bruk at PC og andre. Du viser høy kompetanse i å sammenligne to eller flere antikke. Resultatene viser at læreverkene Portal, Tidslinjer og Historie reflekterer.

Alle elever som går på norske offentlige skoler blir undervist i dette faget. Historie vgFra de eldste tider til 1700-tallet og Historie vgFra 1700-tallet til i dag. Ygrega: Hei alle historie-elskere:) Jeg har en oppgave om antikken, og har. Fremvekst av en historisk bevissthet, tidligere tiders sirkulære tidsforståelse .