Alle tiders historie fasit

Alle tiders historie er et læreverk til videregående skole og er skrevet etter Kunnskapsløftets læreplan. Dette nettstedet er en del av læreverket og er til alle . I tillegg hadde krigens og nazismens råskap knust mange europeeres forestilling om å være et “opphøyd” folkeslag med rett til å herske over alle andre.

Fasit historie VG2+VG3: Om denne sidenhistoriefasit. Lurer du på om du har funnet riktig svar på historieoppgavene du har gjort? Eller ønsker du å lese et slags sammendrag av kapitlene?

Norsk språkhistorie på 1800-talet – språk er meir enn rettskriving.

Open Fasit Vg- kapittel – Språkhistorie på 1800-talet in separate window. Alle tiders historie Elevnettsted (Digital ressurs) av forfatter Tommy Moum. Alle tiders historie Vg(Fleksibind) av forfatter Trond Heum.

Her ligger det eksempler på oppgaver fra læreboka i historie. Tenker at i feks Historie leser jeg et og et kapittel, så noterer jeg ned det jeg. Hvis du har historieboka Alle Tiders Historie, så finner du en . Velkommen som leser og bruker av Alle tiders historie METODISK OG PEDAGOGISK GREP. Boka samkjører læreplanens to hoveddeler .