Amfetamin produksjon

Du må nok regne med ganske store kostnader hvis du skal begynne å produsere . Finnes det måter å teste renheten i amfetamin? NORSKPRODUSERT: Spor av amfetamin i kloakk og beslag av.

Det er indikasjoner på at det foregår produksjon av amfetamin i Norge. Amfetamin/metamfetamin som selges på gaten er sjeldent rent stoff. Det inneholder ofte andre kjemikalier, som rester fra produksjon av andre . Amfetamin og metamfetamin er sentralstimulerende stoffer.

Ikke-medisinsk bruk, salg og produksjon av amfetamin er ulovlig i Norge, og kan . Det har mye av de samme virkningene og ligner kjemisk på amfetamin. Metamfetamin har tradisjonelt blitt produsert i Asia og USA. Amfetaminbruken i Norge øker, les mer om det her, og alt stoffet som omsettes, smugles ikke inn som ferdig vare.

I dag dominerer den illegale produksjonen. På 60- tallet kom illegalt produsert amfetamin for alvor til Norge, og siden har det vært et av de mest . LABORATORIUNarkotika for det norske markedet blir produsert i ekstremt.