Ammoniakk innånding

Ammoniakk (NH3) er en fargeløs gass eller væske med stikkende lukt. Fjern personen fra kilden, uten å sette deg selv i fare. Ammoniakk (salmiakk) finnes blant annet i rengjøringsmidler, og kan være tilsatt i etsende.

For informasjon om innånding av se her ammoniakkgass. Ammoniakk pust, snuse og svelge: det er giftig? Ammoniakk er en blanding av nitrogen og hydrogen.

En vanlig oppløsning av ammoniakk kalles ammoniakkvann eller salmiakkspiritus og.

Ved innånding er det nødvendig med frisk luft og hvile. Akutt toksisitet, Innånding – Kategori – Fare – (CLP : Acute Tox. 3) – H331. Kloakkgass dannes når fast avfall fra mennesker og dyr brytes ned.

Gassen inneholder ammoniakk, metan og hydrogensulfi som alle er giftige ved innånding i . Ved standard temperatur og lufttrykk, gir ammoniakk ved en gass enn det som kan være giftige. Overdreven ammoniakk innånding kan være . Kloakk gass dannes når avfall fra mennesker og dyr brytes ned. Ved standard temperatur og lufttrykk , gir ammoniakk av en gass enn det som kan være giftige.

Overdreven ammoniakk innånding kan være skadelig for helsen . Det skal ha vært små mengder ammoniakk som lekket ut. Innånding av ammoniakkgass kan føre til svie i øyne, nese, munn og svelg, .