Analogt betyr

Analog, analogisk, ved sammenligning overensstemmende med noe uten at likheten er gjennomført; tilsvarende, som danner en analogi til. Analogt signal, signal, i form av for eksempel strøm og spenning, hvor styrken representerer andre fysiske størrelser (lydtrykk, lysstyrke osv.). At det nå kommer et digitalt bakkenett, betyr at også de som ikke er.

Denne boksen omformer de digitale signalene til analoge, fordi det er det . Beskrivelse og synonymer til ordet analog. Vi kan si at de laget noe digitalt av noe analogt: de trakk linjer mellom prikker på. De kalte den en dyade som betyr: par av motsatte begreper.

Det finnes to typer signaler som frakter informasjon-. Analoge og digitale signaler Forskjellen mellom analoge og digitale signaler er at analog er en kontinuerlig . Analog er en kvantitativ variabel som kan endres langs en kontinuerlig (trinnløs) skala. De fleste variable er analoge og må oversettes til digital form for å kunne . Et analogt signal er et kontinuerlig signal som viser hvordan en fysisk.

At signalet er kontinuerlig betyr at grafen til signalet er sammenhengende (uten sprang). At noe er digitalt, betyr at det er noe som bruker det binære to-talls systemet. Digital betyr Av trinnvis natur, motsetning til analog som betyr Av gradvis natur.