Anvisning

Anvisning, skriftlig oppfordring til en annen om å betale et beløp til en tredjemann. Brukes internt i bedrifter, organisasjoner, offentlig forvaltning . Definisjon av anvisning i Online Dictionary.

En anvisning er en skriftlig anmodning fra en person el. Anskaffelse av varer, tjenester, bygg og anleggsarbeider. Finn synonymer til anvisning og andre relaterte ord. Anvisning har flere betydninger, avhengig av .

Søgning på “anvisning” i Den Danske Ordbog. Find betydning, stavning, synonymer og meget mere i moderne dansk. I dette vinduet skal du finne tabell mfor oppslagsordet anvisning. Sjekk din definisjon, noe som betyr med våre engelske ordbøker.

Selv om anvisning på bane snart er borte på grunn av elektronikkens inntreden, fins det fortsatt noen baner igjen der anvisning på . Verdiene anvises slik: Manuell anvisning. Bom anvises ved at spaken svinges to ganger fram og tilbake foran skiven. Anviseren står med ryggen mot standplass.

Anviseren står rett foran den skiven som skal anvises.

Beskrivelse av: Anvisning, Budsjettdisponeringsmyndighet. I regelverket for økonomistyring i staten benyttes ikke begrepet anvisning. Anviseren står med ryggen mot standplass og rett foran skiven som anvises. Ved anvisning holdes spaken rolig i 2-sek. Ant Or Ant bokst, Or Bruker I Ant Or Ant bokst, Or Bruker Id.

Oversetting av ordet anvisning mellom engelsk, norsk og spansk. Böjningar av anvisning, Singular, Plural. We are sorry, but we have no definition of phrase: anvisning yet. Ny anvisning om indretning af demensvenlige plejeboliger. Et dokument som gir saksøker rett til å realisere utleggspant.

For eksempel hvis SI har tatt pant i din bankkonto gir en slik anvisning SI rett til å kreve at banken . Agresso Invoice Manager er et system for skanning og elektronisk godkjenning av faktura. Attestering og anvisning skal nå foregå via web-sider på intranettet. På rekruttskolen var det alltid noen delvise som ikke kunne følge vanlig tjeneste. Disse var fine å benytte til anvisning på skytebanen, slik . SINTEF Byggforsks nye anvisning for systemløsninger og regulering er en veiledning i hvordan man prosjekterer og bygger et optimalt . Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og administrasjonsdepartementet (nå Arbeids- og sosialdepartementet) 16. Nye og reviderte anvisninger i Byggforskserien publiseres fortløpende på internett.

Det er mulig å skrive ut pdf-utgaven av hver . Søkeresultater for Anvisning – Haugenbok. Kategori; Forfatter; Emner; Format; Språk; Forlag; Prisnivå; Alder.