Åpen gruppe kvote 2016

Fartøy i åpen gruppe kan fiske og lande 2tonn torsk, 8tonn hyse. Fartøy med torsketråltillatelse og med kvotefaktor kan fiske og lande en . Fartøy som har adgang til å delta i åpen gruppe i fisket etter torsk, hyse og sei for.

Kvote for fartøy med adgang til å delta med garn eller snøre. Det stemmer nok ikke at det er fritt fiske etter torsk i 2016. Kvoter i åpen gruppe For åpen gruppe gjelder følgende kvoter på torsk:. Om jeg hadde fisket hele kvoten som sjarken ”Fidel” har, ville jeg i. De endelige tallene for Norges Råfisklags omsetning i 20er klare.

Kun garanterte kvoter på åpen gruppe sitt fiske etter torsk nord for 62. Skrevet av Bjørnar Siikavuopio Kolflaath. Begrepene åpen gruppe og lukket gruppe brukes. Fiskere i åpen gruppe har adskillig mindre kvote enn fiskere i lukket gruppe. Nord-Norge topper lista over NRK Sápmis mest leste saker i 2016.

Frem til da kan man finne sin kvote i forskrift J-256-20på fiskeridir. Fiskerne med torskekvote i åpen gruppe hatt en gedigen påskefest. Det kan i verste fall føre til kvotekutt for disse fiskerne som nå bare har 55tonn igjen av den ordinære gruppekvota. Og kvotene for de i lukket gruppe er såpass høye at det er flere som ikke klarer å fiske dem opp i løpet av året. Fartøy i åpen gruppe kan fiske og lande 1tonn torsk, 9tonn hyse og 456.

Av dette avsettes det et kvantum på 0tonn til fartøy som har adgang til å delta i åpen gruppe. Trenger litt hjelp for å forstå kvote systemet. Slik det ser ut nå får den minste kystflåten redusert sin gruppekvote med 60tonn.

Reguleringa av kystfiskekvantumet på 30tonn i åpen gruppe blir . Norges Fiskarlag har i arbeidsutvalgsmøte 31. Fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe i kystfartøygruppens fiske, jf. Stopp i fisket etter sei nord for 62°N for åpen gruppe, (0016). Regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2016.

Kvoten for fartøy i åpen gruppe foreslås redusert til av. Fiske i åpen gruppe er viktig for svært mange i samiske områder, og det vil ha . Fiskeri- og kystdepartementet har endret bestemmelsen om kvoteutnyttelse for norsk vårgytende sild og har varslet tilsvarende endringer for. Slikt unntak kan ikke gis for fiske i åpen gruppe.