Bæreevne

Den økologiske bæreevnen til et område, er den øvre grensen for hvor mange individer av en art som kan leve i området over lengre tid. Den økologiske bæreevnen eller bærekapasiteten er den øvre grensen for antall individer av en art som kan leve i et gitt område over lengre tid. Bæreevne er et begrep som brukes for flater eller lange gjenstander som er ment å tåle en viss vektmessig belastning.

Det gjelder så vel for islagte vann, trelast, . Bærekapasitet, det største antallet individer av en art som et visst område kan livberge gjennom lengre tid. Bæreevnen er det viktigste målet for kvalitet av dun og fjær. Du finner ut hvor lang levetid du kan forvente av puten og dynen din, og hvor sterke . For å sikre at oppdrett ikke overskrider lokalitetens og områdets bæreevne, må man kjenne miljøvirkningene og kunne overvåke og . Et par spørsmål jeg kan få er at jeg må svare på hvor stor bæreevne dekkene må ha på bilen, og jeg skal kontrollere om bakdekkene har riktig bæreevne. JORDENS BÆREEVNE har kommet i fokus igjen i det siste.

Det er bra, for dette er et av de største problemene menneskeheten står ovenfor. Forklar hva bæreevne er, og hvordan det er mulig å bestemme bæreevnen til et område? Hva vil det si at bæreevnen i et område er . Dette skal vi jobbe med i dag: Hva betyr økologisk bæreevne?

Istykkelse er en av flere faktorer som bestemmer isens bæreevne. Istykkelsen vil alltid variere noe på en innsjø, mest på store innsjøer og innsjøer med stor .

Bæreevnen til lagdelt is regnes som bæreevnen til det sterkeste laget (ikke legg sammen tykkelsene på lagene!). Ofte er det lagdelt is på innsjøene, og det er . En vegs bæreevne angis vanligvis i tonn (aksellast). Bæreevne kan beregnes ut fra nedbøyningsmålinger med fallodd. Et fallodd består i prinsippet av to deler:– . Vegutformingens betydning for bæreevne og skadeutvikling nær vegkant.

Derfor er dunens evne til å oppta og holde på luft avgjørende for hvor god en dyne er. Denne egenskapen kalles bæreevne, og testes. Bæresystem i byggverk i brannklasse og skal dimensjoneres for å kunne opprettholde tilfredsstillende bæreevne og stabilitet i minimum den tid som er . Bæreevne er et viktig begrep når vi diskuterer veksten i en populasjon.