Beregne ik2min

Hei, Har et lite spørsmål angående formel for å beregne Ik2min i enden av en kabel. Jeg har funnet to litt forskjellige formler for dette hvor den . Du har kun fått oppgitt en verdig og det er Ik2pmax, du trenger Ik3pmax og hvordan beregner du dette?

Man må blant annet beregne utløsertid BÅDE med hensyn på Ik min og maks. Det er sikkert faktorar lagt inn for å dekke dei fleste tilfeller, men skal du finne riktig Ik2min bør du bruke kabellengder. Samfunn › VitenskapBufretHusk at kabel også må dimensjoneres, både for strøm, spenningsfall og Ik2min.

Anleggsbidrag – Beregning og anvendelse….

Kortslutningsstrøm (IK2min) ved inntak skal som minimum være ganger kortslutningsvernets sikringsstørrelse . Konklusjonen er altså at å bruke Ik2min beregninger som indikasjon på nettstyrke har to . Det kan han gjere ved å måle IK2min med ein installasjonstestar. Det er kraftselskapet som beregner og oppgir kor høg Ik3max er. Ved behandling av Elsmart meldinger skal kortslutningsstrømmer beregnes og dokumenteres. TN-IT: Ikp max , (mellom L1-L2) målt på tamp x = Ik min. Normen lister opp forskjellige områder hvor det kan være . IPSC (Ik2min, Ik3maks) skal utføres automatisk, er noen av alternativene.

Studer vedlegg 1-samt foreta nødvendige beregninger som skal til for å dokumentere.

Kortslutningsstrøm Ik2min=1866kA cosø= 0. Det kan måles nettimpedans, feilsløyfe impedans og beregnes prospektive. Målt verdi x = IK min (IT og TT –nett m/jordfeilbryter). Hadde han måttet beregne så måtte eg vente i 3-minutter til sa han 😉 FIkk. A, (Ik2min 8kA) Ser nok mer av lave verdier.

Beregne kortslutningsverdier i tilknytningspunktet hos kunder – ca 1990. Sannsynligheten for slike betingede hendelser kan beregnes som produktet av . Ved de tidligere beregningene ble Ik2min brukt som mål på nettstyrke. Ik2min beregnes ved høy temperatur (typisk 70-grader). Målinger, tester og/eller eventuelle beregninger skal som minimum .