Beregne ikmin

Denne kan beregnes eller plukkes av tabell. IT- og TT-nett, hvilken formel og verdier skal jeg bruke for å beregne Ikmin i en TN-fordeling? IT nett) Jeg må jo da få oppgitt IKmaks og IKmin i forsyningen (hovedfordelingen) Hvordan går jeg fram for å beregne dette?

Jeg vet man finner IK max ved å gange Ik min med 15. Max min dataene fra leverandør beregnes ut fra hvilken type trafo og ut fra max/min . Litt vanskeligt å beregne på ikmin til en kurs når den jeg har fått oppgitt/målt er mer en det . Kortslutningsstrømme (Ik,min Ik,max).

Nu beregnes IK,min helt ude ved enden af installationen (ved stikkontakten):. Beregning av ikmin på kursen – posted in Skole og leksehjelp: Noen som skjønner dette? Beregning av kabel og vern – Skole og leksehjelpinnlegg13.

Begynner fagprøven i morgen (elektriker), blander. Fagprøve elektriker – planleggingsdel – Elektronikkinnlegg18. Beregne utløsetid for kortslutning – ByggeBoligbyggebolig.

Den formelen jeg skrev i første post er for å beregne utløsetiden til. Man må blant annet beregne utløsertid BÅDE med hensyn på Ik min og . Det er mulig å beregne hvor stor strøm som kommer til å oppstå i.

Bjørn fortæller og beregner den mindste kortslutningsstrøm i en installation. For at sikre at anlægget er korrekt beskyttet skal vi beregne den største.