Beste videregående skoler i akershus

Under ser du oversikten over Norges videregående skoler. Skolekvaliteten er oppgitt på en skala fra til der er best. Videregående skoler i Oslo og Akershus går til topps i en ny rapport som.

Det som overrasket oss mest var at de skolene som gjør det best er . Fylkeskommunen driver videregående skoler, med over 0elever og rundt 40ansatte. Asker videregående skole har nest høyest opptakskrav i traktene våre med 4poeng. Hvordan er det å gå fra å være best på ungdomsskolen til å bli en i mengden på videregående?

Det er imidlertid en skole fra Akershus, Oslo International School, som fikk best resultat. Pallen blir utfylt av Nordberg skole og Engebråten . Landets videregående skoler har fått karakterer i en ny rapport, bestilt av kunnskapsministeren. Oslo og Akershus har de beste skolene, mens . Lillestrøm videregående skole,(LVS), tidligere Lillestrøm Interkommunale Høgre. Skolen regnes blant de beste skolene i Akershus innenfor sine studietilbud. Akershus har best videregående skoler i landet!

Det er mange videregående elever som stryker på avsluttende eksamen, og spesielt i . Noen skoler kan dermed ha høy gjennomsnittskarakter uten . SentreneBufretVeiledningssentrene har et nært samarbeid med de videregående skolene i sin. Akershus fylkeskommune er delt inn i tre regioner med et veildningssenter . Spesialskoler, OT, PPT, karriere, voksen, NAV i Akershus. Helsesøstre og miljøarbeidere på alle skoler er bare ett av flere virkemiddel dagens borgerlige flertall i Akershus har innført for å hjelpe elevene . Akershus fylkeskommune driver videregående skoler. Hva om den beste skolen og linjen er i et annet fylke? Velkommen til Bleiker videregående skole.

Hvilket fylke du bor i og hvilken videregående skole du går på, kan ha mye å si for hvor gode resultater du oppnår i videregående skole. Elever i videregående skole i Akershus kan få gratis skoleskyss hvis de bor langt. Skoler i Oslo og Akershus har ifølge forskerne den beste skolekvaliteten.

Det er også store kvalitetsforskjeller mellom videregående skoler . Rælingen vgs inviterer avgangselever og lærere i ungdomsskolen til åpen skole. Det beste innsamlingsresultetet i skolens historie ble sentrum i juleavslutningen. Har du en ungdom som strever med å komme seg på skolen. Siden 20har Sandvika videregående skole hatt et samarbeid med Sandvika Storsenter, i forbindelse med gjennomføringen av en.

Vi er stolte av de videregående skolene våre, og med god grunn: En fersk. Oslo og Akershus har landets beste videregående skoler, og at det er .