Blåkveite 2015

Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande blåkveite nord for 62˚N i 2015. Unntatt fra forbudet i første ledd er fiske i fiskerisonen ved Jan . Det er avsatt 0tonn til direktefisket etter blåkveite i første periode, og 7tonn i andre periode.

Periodekvoten i første periode ble ikke . Forskrift om regulering av fisket etter blåkveite nord for 62° N i 2016. Vi har dratt stamper og har rundt 60kilo blåkveite. Iversen Junior har en kvote på 1tonn blåkveite.

Blåkveite er en flatfisk med svært vid konti nuerlig utbredelse. Vote 2015: total: 0tonn, norsk 6tonn. Det er prosent, eller milliarder kroner mer enn i rekordåret 2015.

Mandag starter årets fiske etter blåkveite. Edgar Angelsen vil ha slutt på kappfisket etter blåkveita. Oppfølging av basisundersøkelse blåkveite 2015.

Blåkveite tatt som bifangst i perioder hvor fartøyet ikke kan drive direkte. J-meldinger/Kommende-J-meldinger/J-282-2015. Oppfølging av Basisundersøkelse Blåkveite Juni-2015. Nilsen og Amund Måge Nasjonalt institutt for ernærings- og . NIFES skal gjennomføre prøvetaking av 2stk blåkveite fra posisjoner langs eggakanten mellom 65°30’N og 68°30’N for å analysere innholdet av . Overvåkingen av blåkveite i 2011-20har fokusert på områder mellom Vesterålen og Storegga utenfor Møre.

Et prøvefiske etter blåkveite med garnbåten ”Julsund Senior” ble gjennomført utenfor . En artsjakttur til Svalbard i 20ga et ålreit resultat, men rystet på ingen. Posted in Saltvann Tagged with: blåkveite, gapeflyndre, kloskate, . Norges Fiskarlag har bedt Fiskeridirektoratet om at maksimalkvotene i fisket etter blåkveite snarest økes med .