Bmi formel

Body Mass Index (BMI) (eller kroppsmasseindeks) er en formel som indikerer om en person er er over- eller undervektig eller har normal vekt. Kalkulering av fettprosent brukes også for å anslå overvekt og undervekt.

Trykk deg inn på formel for BMI for å finne ut hvordan BMI regnes ut. Du kan enten regne ut din BMI (Body Mass Index) ved å bruke en kalkulator, eller så kan du også bruke følgende matematiske formel: BMI formel. BMI står for Body Mass Index eller kroppsmasseindeks på Norsk.

Ny formel for å måle BMI skal være mer presis.

Ernæringsfysiolog mener likevel det er vesentlig å kombinere med midjemål for å få en sikrere . For å regne ut en persons BMI er det eneste man trenger (1) den veldig enkle formelen du får presentert nedenfor, (2) personens høyde og (3) . Idealvekten din er den som gir deg normal BMI (body mass index), det vil si BMI mellom 1og 29. BMI er en formel som viser balansen mellom høyde og . BMI (Body Mass Index), eller kroppsmasseindeks på norsk, er en formel for å regne ut om en person er under- eller overvektig.