Bøye verb bokmål

Sterke verb får ikke ending i preteritum, men skifter ofte vokal. Klikker vi på denne, ser vi hvordan vi kan bøye et tilsvarende svakt verb. Infinitte (ubøyde) former av verbet er infinitiv, presens partisipp og perfektum. Vi kaller det enkle former når verbet står alene.

Alle a/et-verb blir bøyd nøyaktig likt – her fins ingen uregelrette verb og ingen undergrupper. A/et-klassa på bokmål svarar i prinsippet til a-klassa på nynorsk. Sterke verb har ikke endelse i preteritum.

Dette er en liste over sterke verb i bokmål. En del verb kan ha både sterk og svak bøyning. I bokmål eksisterer det ingen samsvarsbøyning med verb, men nynorsk har valgfri. Vi kan kjenne igjen verbene ved at vi som regel kan sette å foran dem i . Verb som har å foran seg, står i infinitiv: å kjøre, å gå . I den første raden i listen står verb som bøyes som snakke, i den neste står verb som bøyes som lese, så verb. Slik bøyer vi regelrette svake verb og modalverb: . Norwegian (bokmål) verb bøye conjugated in all tenses.

Obey å anbefale anbefaler anbefalte anbefalt.