Buddhisme etikk

Buddhistisk etikk er den etiske læren etter Buddha. Og akkurat som Buddha var en god mann, er Buddhas morallære en god lære. Medfølelse er en sentral buddhistisk dyd.

Ikke bare ovenfor mennesker, men med alle levende vesener. Religion og filosofi › Verdensreligioner › BuddhismeBufretLignendeBuddhisme er ikke bare en religiøs og filosofisk lære, men har gjennom sin etikk satt sterkt preg på de samfunnene den har vært i kontakt med. Tanken om at alt levende ønsker å ha det godt. Når en forstår dette, vil en heller ikke ønske å bringe andre lidelse.

Buddhismens etikk bygger på prinsippene om respekt for alt liv, samt en måteholden livsførsel. Den mentale praksisen fokuserer på etisk-moralsk selvdisiplin . Dette er grunnen for at Buddhismen ikke har en spesifikk gu men troen. Karma er sentralt i etikken i buddhismen.

Ordet karma betyr opprinnelig gjerning, og brukes om handlingene man utfører. Grunnlaget for buddhismens etikk — til dels sammenlignet med kristendommens. I teistiske religioner blir etikken gjerne . Theravada – sørlig buddhisme: Finnes på Sri Lanka og i Burma, Thailan Laos . Hei, bare lurte på hvor buddhistene henter etikken sin fra.

Er det noen skrifter de bruker i buddhismen eller hva?