Buddhismen etikk

Buddhistisk etikk er den etiske læren etter Buddha. Og akkurat som Buddha var en god mann, er Buddhas morallære en god lære. Medfølelse er en sentral buddhistisk dyd.

Ikke bare ovenfor mennesker, men med alle levende vesener. Tanken om at alt levende ønsker å ha det godt. Når en forstår dette, vil en heller ikke ønske å bringe andre lidelse. Buddhisme er ikke bare en religiøs og filosofisk lære, men har gjennom sin etikk satt sterkt preg på de samfunnene den har vært i kontakt med. Dette er grunnen for at Buddhismen ikke har en spesifikk gu men troen.

Karma er sentralt i etikken i buddhismen. Ordet karma betyr opprinnelig gjerning, og brukes om handlingene man utfører. Buddhismens etikk bygger på prinsippene om respekt for alt liv, samt en måteholden livsførsel.

Den mentale praksisen fokuserer på etisk-moralsk selvdisiplin . Grunnlaget for buddhismens etikk — til dels sammenlignet med kristendommens. I teistiske religioner blir etikken gjerne . Theravada – sørlig buddhisme: Finnes på Sri Lanka og i Burma, Thailan Laos og. Etikk: Forankret i Buddhas lære om frigjøring fra begjær, hat og uvitenhet.

Mange av landene her har Buddhismen som statsreligion, der Buddhismen inngår mye i hverdagslivet, både moralsk og etisk. Buddhistisk Etikk og Moral: Dette under her er sakset direkte fra sidene til Kåre A. Lie – en kapasitet innen buddhismen i Norge. Mitt førsteinntrykk av buddhistisk etikk er at den inneholder mye som ser ut til å peke. Hei, bare lurte på hvor buddhistene henter etikken sin fra.

Er det noen skrifter de bruker i buddhismen eller hva? Fordypningsoppgave (fordypningsemne) om Buddhismen i RLE (Religion, livssyn og Etikk). Oppgaven kommer særlig inn på Buddhas liv og lære, retninger i . Notater om Buddhismen til faget Religion og etikk på Vg3. Inneholder blant annet informasjon om det fordelte fellesskapet, buddas lære, den åttedelte vei og. En agnostiker er en person som ofte kan referere til påstanden “Det er mer . De tre tilfluktene” (”juvelene”) brukes for å slutte seg til buddhismen: – Jeg tar min tilflukt til Buddha.

Opplegget dreier seg om lesing av buddhistiske tekster for å skape forståelse av et buddhistisk livssyn og menneskesyn. Hva som er moralsk og hva som er umoralsk har blitt et vanskelig spørsmål. Verdisynet vårt er i stadig forandring, .