Buddhismen frelse og livet etter døden

Buddhismens frelse er uttredelse av samsara, nirvana. Buddha mener at man dør og deretter blir gjenfødt etter hvor godt man levde sitt. En buddhist ser på livet som en kontinuitet, det vil si at når en dør er ikke livet slutt.

For buddhister er døden en overgang til et nytt liv der resultatene av alt vi. Tanken på døden er derfor en kraftig vekker for å få oss til å forstå at livet må. Etter denne ofringen samles familien til den døde for å helle vann i en . LIKHETER OG FORSKJELLER BUDDHISMEN I buddhismen kan man oppnå frelse dette livet og livet etter døden.

Det er en utbredt tanke at døden ikke medfører livets fullstendige opphør,. Død blir sett på som en naturlig del av livet og ikke nødvendigvis. Hinduismen deler buddhismens sjelevandringslære, men har i . I Buddhismen er det stor fokus på ”Livet etter døden”. Mahayana buddhistene er ikke opptatt av frelse for bare munkene, men for alle.

I buddhismen kan man oppnå frelse dette livet og livet etter døden, men i Islam kan man kun oppnå frelse etter døden. Like etter Buddhas død ble det avholdt et konsil hvor den buddhistiske kanon ble. Den hadde mange syn på livet, som jeg selv innerst inne har.

Rund 3år etter Buddhas dø ble Buddhas lære endelig skrevet ned.

I buddhismen finnes det ikke noen frelse slik som den er kjent i andre religioner,. Etter Buddhas død oppsto behovet for å samle de muntlige tradisjonene . Buddhismens syn på frelse og livet etter døden. Buddha oppsummerte sin lære i det som blir kalt De fire edle sannheter.