Buddhismen nirvana

Nirvana står i indisk religion, særskilt i buddhismen, i motsetning til samsara, den tilværelse som er preget av fødsel og død og som . Buddhistforbundet er Norges største trossamfunn for buddhister. Hva skjer når man er i Nirvana og hva vil det si å være opplyst? Buddhismen oppstod i det nordlige India en gang mellom år 6og 3før vår tidsregning. Frelsesmålet i buddhismen er nirvana som man oppnår gjennom . Buddhister snakker heller om en ikke-sjel eller ikke-jeg.

Man kan oppnå nirvana når alt av grådighet, hat og uvitenhet er slokket i sinnet.

Buddhismen ble grunnlagt av Prins Siddhartha Gautama i en by som het. Nirvana er en sinnsstilling som buddhister når når de har gjort . Bare Nirvana ansees som evig, uforgjengelig og noe alle kan oppnå i buddhismen. For å oppnå Nirvana må individet gjennomgå tilværelsens forskjellige . Målet til hinduene og buddhistenes liv er å oppnå nirvana, og bryte ut av samsara. Hinduene kaller det å bryte ut av gjenfødelsene moksha.

The term nirvana is associated with both Hinduism, the oldest religion in the worl and Buddhism, its best known off-shoot.