Compliance norsk oversettelse

Oversettelsen av ordet compliance fra Engelsk til Norsk (Bokmål) med synonymer, antonymer, definisjoner, eksempler, uttale, avledede ord og mer. Her er ei liste over en del norske ord som kan brukes i stedet for de tilsvarende. Oversettelse for ‘compliance’ i den engelsk-norske ordboken og mange andre norske oversettelser – helt gratis.

Lær mer om engelsk ord: compliance, inkludert definisjonen, synonymer,. Oversettelsen av ordet compliance mellom norsk, engelsk, spansk og svensk. Over 400Norsk oversettelser av Engelsk ord og uttrykk.

Bla milions ord og uttrykk på alle språk.

Tidligere ble compliance også brukt på norsk. Concordance kan oversettes med overensstemmelse, samstemmighet eller enighet, . Revisorforeningen fastsetter de norske standardene for revisjon og. RS-ene er i stor grad oversettelser av de internasjonale ISA’ene, og. Arbeidet med standardsetting innen etterlevelsesrevisjon (Compliance Audit) skjer i . Hablaa Engelsk-Norsk oversetteren gir deg betydningen av compliance på Norsk. Du vil få den riktige Engelsk til Norsk oversettelser av compliance.

Og hvorfor greier vi ikke snakke mer norsk når det er så mye å vinne på det?

Andre engelske problemord er Corporate Covernance og Compliance. På norsk kan ”compliance” oversettes både med ”samsvar” og med ”etterlevelse”, og da underforstått samsvar og etterlevelse av lover, regler og retningslinjer. Hva skjer på fagområdene internrevisjon, compliance og risikostyring?

Over 400Engelsk oversettelser av Norsk ord og uttrykk. Tags: samsvar, accor compatibility, compliance, Norsk – Engelsk Ordbok, Norsk, Engelsk, ordbok. Direkte oversatt betyr compliance regeletterlevelse. Begrepet benyttes mest i forbindelse med bankvirksomhet.

Bankenes trade finance-avdelinger arbeider mot . Editor: Erik van Veenendaal (engl), Hans Schaefer (norsk). Business Intelligence oversettes ofte til Norsk med “Beslutningsstøtte” eller . Norske barn har generelt sett god helse, men tros for dette har rundt 10- av. Compliance kommer fra det engelske ordet to comply og kan oversettes til .