Definisjon på rus

Tradisjonelt er definisjon av rusmidler knyttet til stoffer som ved inntak gir en umiddelbar velværefølelse, samtidig som konsentrasjon, hukommelse og andre . Rusmiddel Eit rusmiddel er eit kjemisk stoff som påverkar sentralnervesystemet slik at personen opplever endring i psykiske og kroppslege funksjonar. I Norge defineres rusmisbruk etter den internasjonale sykdomsklassifikasjonen ICD-(1999), da den benyttes av det norske helsevesenet til å diagnostisere .

Rus kan defineres som en kjemisk prosess i hjernen. Moderne neurobiologisk forskning har vist at alle psykoaktive stoffer har den egenskapen . Det er mange måter å definere rusmiddelmisbruk på. Den kanskje mest vanlige måten å definere det på er bruk av rusmidler som har ført til skadevirkninger i .

Rus er en betegnelse på de mentale og fysiske tilstandene som oppstår når en person er ruset, enten på kjemiske rusmidler eller av naturlige årsaker som . Dop eller bare stoff er eksempler på alternativer, i likhet med (rus)gift,. Hvilke stoffer som i dag klassifiseres som narkotika blir i Norge definert gjennom . Rusmisbruk, tilbakevendende eller mer kontinuerlig bruk av rusmidler som medfører yrkesmessige, skolemessige, familiære, . SVAR: Det høres ut som en prosjektoppgave eller lignende? Du kan finne svaret på det meste av spørsmålene dine under emnet Rusmidler her på ung. Noen vil nok hevde at alle stimulifaktorer og aktiviteter som gir rus er rusmidler.

Tradisjonelt er definisjon av rusmidler knyttet til stoffer som ved inntak gir en . Sniffing kan defineres som dyp innånding av flyktige stoffer for å oppnå rus.

Løsemidler og drivgasser/lightergass er eksempler på stoffer som blir sniffet. Narkotika, entall narkotikum (av narko-), rusmidler som er oppført på. Narkotika er altså rusmidler definert på dette juridiske grunnlaget.

Det finnes to allment godtatte definisjoner på rusdiagnoser av substanser, i ICD-og DSM-IV. Rusdiagnoser knyttes i ICD-dels til hvilke stoffer som brukes, . Ofte er rusmidler en ekstra forsyning av stoffer som hjernen allerede produserer selv. Stoffmisbruk er definert separat fra avhengighet av den . Den norske utgaven av benytter seg av mange betegnelser for å forklare begrepet, og en enkel definisjon forblir en utfordring.

Her finner du betydninger av ordet rus’. Du kan også legge til en definisjon av rus’ selv. Hva kan man egentelig deffinere som rusmisbruk?

Rusmisbruk defineres som ukontrollerbar bruk av rusmidler på tross av negative fysiske, . Det er mange måter å definere skadelig bruk og avheninghet på. Vi velger å forholde oss til det internasjonale diganoseverktøyet ICD og gjengir .