Desibelskala

Desibel er en dimensjonsløs måleenhet og angis som dB. Måleenheten Bel beskriver den (basis 10)-logaritmiske verdien av et . DesibelBufretLignendeDesibel, dB er ei måleeining som seier noko om det relative tilhøvet mellom to verdiar.

Måleeininga vert særleg mykje nytta i teleteknikk, akustikk, elektronikk og . BA (desibel-A), målt som et gjennomsnitt over døgnet, og målt ved ytterveggen. Lydstyrke måles i dB (desibel) som er tiendedeler av 10-tallslogaritme. Det vil si at dB er en dobling av lydenergien, men det er den minste forskjellen i .

Desibel skala på forsterker – posted in Stereo- og surroundanlegg: Lurer bare på hva desibel skalaen på. Hvor mye er 100db i forbindelse med headsett? FaktaBufretLignendeMed få unntak fastsettes krav til støy i Norge med måleenheten desibel A (dBA).

Den legger størst vekt på de frekvensene vi hører best, dvs. Lydintensiteten I relativt til en referanseintensitet Ier gitt i antall desibel på følgende måte:.