Differensial definisjon

Her finner du betydninger av ordet Differensial. Du kan også legge til en definisjon av Differensial selv. Fant setninger matching frasen differensial.

Oversettelse minner er skapt av mennesker, men justert av en datamaskin, som kan . Integral brukar ofte differensial i notasjonen sin. Differnsial er ofte brukt for indikere integrasjonsvariabelen. I måten eit Riemannintegral er definert på, referer det .

Lær mer om engelsk ord: differential, inkludert definisjonen, synonymer, antonym, uttale. Jeg registrerer at det eksisterer en del usikkerhet (og sammenblanding?) med hensyn til betydningene av begrepene Utelukkelses-diagnose, . En slik definisjon kan også brukes for andre enkle kurver, men ikke for. Dependent on or making use of a specific difference or distinction. Mathematics Of or relating to differentiation.

Involving differences in speed or direction of . De sier at celler eller vev som har fullført en prosess med spesialisering i en bestemt funksjon eller aktivitet. Betydningen av differensial: En anordning av koniske tannhjul som tillater rotasjon av to aksler ved to forskjellige hastigheter mens forsyne det samme dreie.