Distrikt definisjon

Definisjon av distrikt i Online Dictionary. En region (av latin regio, himmelretning, strøk) brukes oftest om et distrikt, et større avgrenset område, som er større enn lokalsamfunnet (kommunen eller byen) . Liste over distrikter og regioner i Norge, angitt etter landsdel: Denne listen plasserer samtlige kommuner i distrikter, uten overlappinger.

Og når vi arbeider i et landdistrikt, vil vi kunne gjennomarbeide distriktet raskere og få flere anledninger til å forkynne hvis det ikke er for mange i samme bil. Her finner du betydninger av ordet Mexicos føderale distrikt. Du kan også legge til en definisjon av Mexicos føderale . Du kan også legge til en definisjon av distrikt selv.

De distriktene i Nord-Irland er administrative enheter som i 19erstattet grevskapene. Sjekk din definisjon, noe som betyr med våre engelske ordbøker. Betydningen av distrikt: Streng; strenge; harde. Posts about definisjon folkehelse written by Dag-Helge Rønnevik.

Stedsutvikling består av prosesser og tiltak som påvirker attraktiviteten og veksten til et sted. Det dreier seg om sentrumsopprusting, etablering av . Statens vegvesen, region vest – Sogn distrikt. Tunnelar over 5meter vert definert som særskilt brannobjekt.

Avtalen gjelder arbeidstakere med avtalt tjenestested/-distrikt.

Analfabetismen i verden er kanskje enda større. En samisk barnehage defineres som en barnehage. Barnehager for samiske barn i samiske distrikt skal.

En slik dobbel sammenlikning er en logisk følge av Haugens definisjon av lån. Definisjon av marine ressurser framgår av etter- følgende § a. Dersom marine ressurser fra et norsk eller et utenlandsk fiskefartøy landes i Råfisklagets distrikt . DPS er definert som en faglig selvstendig enhet med ansvar for det allmenne psykiske helsevern. DPS består av ulike type tilbud og tjenester: . Sårbarhetsutvalget (2000) har en utbredt definisjon, som også trekker inn.

Vedrørende definisjon av grunnlinjen vises til forskrift 14.