Dualistisk definisjon

Descartes mellom den tenkende og den utstrakte substans. Om dualisme i etisk og religiøs mening, se manikeismen. Dualisme (lat.: dualis) betyr todelt, og går ut på at man trenger to uforenlige grunnbegreper for å forklare tilværelsen, for eksempel kropp og sjel, godt og ondt.

Betydningen av dualisme: Tilstand av å være dual eller todelt; en todeling; ethvert system som er grunnlagt på en dobbel-prinsippet, eller en todelt skill. Betydningen av dualistisk: Består av to; knyttet til dualisme eller dualitet. Dualistisk system eller teori (kjemi), teori, stammer fra Lavoisier og utvikle. Lite tro på Descartes kropp/sjel dualisme i alle fall. Og slike kan ikke inter-reagere per definisjon.

Hva som menes med et dualistisk og et holistisk menneskesyn og hvilke utslag de ulike synene kan gi i idrett. Oversettelsen av ordet dualisme mellom norsk, engelsk, spansk og svensk. Definisjon av dualisme i Online Dictionary. Et dualistisk menneskesyn; en kropp og en sjel. Samtidig mener han at en hendelse ikke per definisjon har en årsak (Syntetisk).

Man kan på en måte si at mennesket er delt inn i to. Men jeg vil si at den åndelige delen har samvittigheten og .