Dualistisk menneskesyn idrett

Hva som menes med et dualistisk og et holistisk menneskesyn og hvilke utslag de ulike synene kan gi i idrett. Tankekraft Dualistisk menneskesyn begrunnet i fornuft 14– 15tallet: Kroppen – ufrie naturen, maskin. Idrett har neppe noen gang vært drevet med kroppen så innkledd og beskyttet.

Hva mener vi med et dualistisk menneskesyn? Hva mener vi med dualistisk og holistisk menneskesyn? Dualistisk: Skiller kroppen ut fra de opplevelsene vi får ved å drive idrett.

Informasjonsmateriell om idrett og mosjon styrker forestillingen om kroppen som.

En dualistisk forståelse av verden og mennesket har mange sterke sider. Dette gav seg utslag i eit dualistisk menneskesyn der kroppen er det ufullkomne. Dette kroppssynet førte til at idrett vart ein måte å forme og trene kroppen på. I middelalderen: Dualistisk menneskesyn der kropp og sjel var delt. Siden kroppen ikke hadde så mye positivt fokus ble idrett mest brukt som . Beskirv kort synet på kroppen og idretten -I antiken:.

Idretten i middelalderen hadde som hensikt å gi menn militærtrening, i motsetning til.

Det dualistiske menneskesynet består av to substanser. Menneskesyn: dualistisk menneskesyn, todelt, hvor kroppen tilhører det jordiske og sjelen tilhører den åndelige og . I idretten var grekerne opptatt av den vakre, balanserte kroppen og. Et dualistisk menneskesyn innebærer at mennesket består av to deler: . I nyere tid har begrepet et holistisk menneskesyn oppstått i forbindelse med sunnhet. Men holisme opptrer i mange sammenhenger, kanskje særlig innenfor . Dualistisk menneskesyn er at kroppen består av to deler, kropp og sjel.

Idretten utviklet seg til å bli rå og voldelig underholdning som . I middelalderen var man preget av sterk religiøsitet og det viste seg fram i idrett. Oppgave som handler om synet på kroppen i idretten og hvilke press og forventninger som er i. Lurt å komme mer inn på holistisk og dualistisk menneskesyn. Det visert il at me treng to grunnomgrep for å forklara tilværet.

Eit dualistisk menneskesyn vil seie at mennesket omfattar to delar: kropp og sjel.