Ect behandling

ECT er en meget effektiv behandlingsmetode ved visse livstruende, psykotiske eller psykiske lidelser som vanskelig kan behandles, spesielt . ECT-behandling er kjent som den mest effektive korttids-behandlingen ved alvorlige depresjoner og regnes som en trygg behandling med moderate . Behandlingen ble innført i 1930-årene, primært for schizofreni, og er senere brukt i behandlingen av en rekke psykiske lidelser.

Elektrosjokkbehandling reserveres for personer med alvorlig depresjon som ikke har tilstrekkelig effekt av vanlig psykologisk behandling og . Her er jeg i EKKO-redaksjonen i Psammen med programleder Mona Myklebust for å svare på spørsmål om ECT- behandling. Originalartikkel – Elektrokonvulsiv terapi (ECT) har gjennom år dokumentert god effekt ved akutt behandling av alvorlig depresjon (1). DEPRESJON: Behandling med elektrosjokk er den mest skånsomme og effektive.

Jeg fikk ECT behandlinger mot depresjon i 2008. Helsepersonell kan imidlertid gjennomføre elektrosjokk hvis de påberoper seg nødrett. Kritikere hevder at fordelene ved ECT-behandling er for . Bivirkningene ved ECT-behandling er som oftest få og kortvarige, men noen personer har hukommelses-.

For en mannsalder siden kunne elektrosjokk (ECT) være grufullt. Jeg er ikke alene om å si at ECT-behandling har bidratt til å gjøre livet verdt . Det er ikke lenger riktig å karakterisere ECT – elektrosjokk – som en kontroversiell behandling av psykiatriske lidelser. Der fikk hun elektrosjokkbehandling, en behandling som gis personer med.

ECT brukes ved alvorlig depresjon, etter at behandling som . Før legen tar opp ECT som en mulig behandlingsform bør man gjøre seg opp en mening om det er indikasjon for behandlingen. Personen har måttet sluttet med antidepprisiva en uke før første behandling. ECT er bedre til å behandle enkelte former for depresjon med enn allverdens . Det er lite støtte for påstanden om at elektrokonvulsiv behandling (ECT) er effektivt for alvorlig depresjon. Behandlingen ser ut til å svekke nevropsykologisk . Konklusjon: ECT er meget effektiv behandling.

Når man leser/hører om pasienter som får skader etter ECT står det ofte en ekspert på motsatt . Vi ble ikke fortalt at ECT kan føre til varig hukommelsestap. Avviser Og mannens minner kom ikke tilbake etter at behandlingen var avsluttet. Bjølseth Ødegård for tidlig bruk av elektrosjokkbehandling (ECT) ved moderat og alvorlig. ECT er et bedre alternativ enn medikamentell behandling.

Jeg har ikke fått ECT behandling men vært med på å gi og hatt mange pasienter som har fått.