Eksponentiell modell

Fagstoff: Eksponentialfunksjon som modell, eksempler på eksponentiell regresjon. Fagstoff: Eksponentiell vekst får vi når noe vokser med samme prosent over tid. En kan da bruke vekstfaktor for å gjøre beregninger. Dette er en modell for hvordan en musefamilie vokser. PNG,ow:40pt:Regresjon – matematikk.

Eksponentialfunksjon som modell – Matematikk Vg2P – NDLA,rh:ndla.

Rapporter et annet bildeRapporter det støtende bildet. Det andre er en modell der det passer bra både med andregrads-og eksponentiell regresjon. Bilens verdi V(x), x år etter at Kari kjøpte den, er da gitt ved modellen. I forrige avsnitt (Vekstfaktor) så vi at hvis vi setter 0kroner i banken og får rente per år, vil beløpet etter år ha vokst til 12668 . Eksponentiell modell Når vi har arbeidet med den rette linja har vi tenkt additivt, vi har lagt til like stor verdi for like lange tidsintervall (-verdier). Emne: Med utgangspunkt i tabell fra Internett: lineær og eksponentiell regresjon på lommeregneren.

Sal diskuterer to funksjoner som modell for forsendelse av biler. Det gir denne eksponentielle modellen:. Bruk eksponentiell regresjon (RegEksp) og finn den funksjonen som passer best til.

Hva sier modellen om utviklingen av folketallet i Telemark på disse årene?