Elektrofag utdanning

Den teknologiske utviklingen i elektrofagene krever systemforståelse og evne til omstilling. Opplæringen i elektrofag skal utvikle den enkeltes evne til å se . YrkerBufretLignendeUtdanning som elektrofagarbeider foregår i videregående opplæring. På Vg1-nivå kan du velge elektrofag, mens valgmulighetene videre avhenger av hvilken . Elektrofag gir kunnskap om elektriske kretser og deres virkemåte. Du lærer hvordan du kan bruke din kreativitet til å løse et reelt teknisk problem.

En fagskoleutdanning er en kort og yrkesrettet videreutdanning som er beregnet på de som har gått yrkesfag.

Generelt om utdanningen innenfor elektrofaget. Dette er utgangspunktet for deg som ønsker en yrkesfaglig utdanning og fagbrev innen elektrofag. Elektrofag Vgåpner mulighetene for en rekke yrker innen . Nå kan du ”snuse” på ulike muligheter innen yrkesfag, som å utdanne deg videre i et av flere elektrofag, og søke videre utdanning ved en fagskole eller en . Læreplan i felles programfag i Vgelektrofag (ELE1-01).

Når du velger elektrofag starter du en framtidsrettet yrkesvei med mange muligheter. Utdanning innen elektrofag er utgangspunkt for mange .