Engelske lånord i norsk liste

Her er ei liste over en del norske ord som kan brukes i stedet for de tilsvarende engelske. Det er velkjent at engelske ord forekommer i mange sammenhenger i norsk. Som listen antyder, er ordtilfanget rikt på substantiver, men de andre ordklassene .

Når det gjelder norsk og engelsk, går strømmen nå fra engelsk til norsk. Fremmedord er lånord som norsk har fra andre språk, og som fremdeles. Men en liste over de største långiverne til norsk, når vi ikke tar hensyn til om.

De er av to typer, ord som engelsk har fra latin, og hjemlige engelske or arveord. Norsk er fullt av lånor og stadig kommer nye til. I dag er det særlig engelske ord som vi importerer.

Vi har flere låneord fra det engelske språket som vi bruker til vanlig, så og si hver dag. Deriblant ord som; Chips, bodybuilder og halloween . Her er en liste over ord av norsk opprinnelse som etterhvert har blitt vanlig i det engelske språk. Mange av ordene er relatert til kulturen og klimaet i Norge. Listen over informanter med høy lånordsfrekvens toppes av personer i .