Etikk i arbeidslivet

Norske bedrifter har mange lover og regler som de må forholde seg til. For eksempel er arbeidsmiljøet regulert gjennom . I arbeidslivet og på skolen støter vi på mange situasjoner og spørsmål som har en etisk side.

Rapporten beskriver et forslag til et omfattende program for å styrke etikk i arbeidslivets organisasjoner. Mange større selskaper med hovedkontor i USA har svært kompliserte etiske regelverk. Dette henger sammen med juridiske forhold i USA, og . Møter du utfordringer av etisk karakter i din hverdag?

Men hva mener vi egentlig når vi sier at bedriften må ta etiske valg? Gjennom bruk av sosiale medier utvides og utfordres den private sfæren, den er ikke lenger så privat. Hvilke etiske utfordringer møter du i din hverdag? Har du lyst til å øve på etiske refleksjon? Kanskje kan noen av de etiske utfordringene i listen . Problemstilling Konklusjon Etikk og etiske problemstillinger.

En verdiorientert og sosialt ambisiøs bedrift bør sette opp et etisk regnskap. KRAV TIL TILPASNING: Arbeidslivet har en etisk og demokratisk .

Arbeidsmiljøloven Har som hensikt å sikre et godt fysisk og psykisk arbeidsmiljø for alle. Kurset Etikk i arbeidslivet baserer seg på forelesninger, egenrefleksjon og gruppearbeid. Praktiske eksempler og cases er kjernen i kurset.

Deler av D A L E F A G er kun tilgjengelig for registrerte skoler. Logg deg inn med skolens brukernavn og passord for å få tilgang til denne siden. Det er ikke åpenbart at kontroll og straff er den eneste veien å gå for å gjøre noe med det yrkesetiske nivået i arbeidslivet.

Leserquiz laget av: Lars Erik, Brede, Andreas, Steffen og Daniel. Vi hadde en diskusjon i kantinen i dag om hvorvidt det var riktig av en arbeidsgiver å ansette en person utenfra til en stilling, når det allerede var to vikarer som . Alt i alt står vi tilbake med et klart bilde av at kvinnene er betydelig mer opptatt av etiske standarder i arbeidslivet enn menn, i alle fall blant de studentene vi har . Boka beskriver og diskuterer etiske dillemaer i arbeidslivet. Den gir leseren begreper og metoder for hvordan den enkelte kan kjenne igjen og analysere egne .