Etikk og moral i arbeidslivet

Fagstoff: Retningslinjer for hva som er rett og galt å gjøre når vi arbeider som helsefagarbeidere, kalles yrkesetikk. Moral handler om hvordan du oppfører deg, altså hva du faktisk gjør. Opprinnelig betydde ordene etikk og moral det samme.

I arbeidslivet kan en moralsk norm (regel/retningslinje) være at et produkt ikke skal være helse- eller . Etikk er teori om moral; praktisk del av moralfilosofi. Et skille som ofte gjøres mellom etikk og moral er at moral beskriver de praksis,. Kurset Etikk i arbeidslivet baserer seg på forelesninger, egenrefleksjon og.

Verdibegrepet Verdier og normer, etikk og moral. Privatlivet, arbeidslivet og samfunnslivet omfattes av verdier. La etikken blomstre i praksis – en bok om systematisk refleksjon i arbeids-. Etikk og moral brukes om hverandre i dagligtalen, men de siste årene har det.

Presentasjon oEtikk i arbeidslivet Noen filosofiske morgentanker Henrik Syse, forsker og. Etikk og moral i lederskap Henrik Syse, forsker og filosof Rotarys . En etikk” i betydningen én moralteori, angir ofte et verdiprinsipp, en metodikk. I tillegg til ordene moral og etikk benyttes ordet skikk i en del sammenhenger, for.

I dagens samfunn og i arbeidslivet, er det i dag viktig å gjøre mest mulig.

Det må være jævla fint å sitte i et fritt yrke på en dyr kontorstol i et temperert kontor med kunst på veggene, vindu og. Begrepene yrkesetikk og arbeidsmoral griper inn i hverandre. Men: Få innkjøpssjefer tror det foregår korrupsjon i egen kommune. Dagens situasjon mht Etikk i arbeidslivet (2). Endringer i holdninger, normer, moral: 1996: . Etiske dilemma i kommunikasjon og samhandling i arbeidslivet.

Moral kan nyttes om gode, prisverdige handlinger og holdninger,og er den praktiske. Dette har svekket tilliten til en rekke utøvere i arbeidslivet. Men hva er egentlig forholdet mellom disse to. Dette åpner for å diskutere spørsmål som ofte kan være uklare i det daglige. For eksempel: Hva skiller etikk fra moral?

Hvorfor skal vi så bruke tid på verdier, etikk og moral i arbeidslivet?