Etisk dilemma

Fagstoff: Mange valg er vanskelige fordi det er så mange hensyn å ta. Når vi blir trukket mellom ulike hensyn, sier vi at vi har et etisk dilemma. I dag er det slik at eldre mennesker skal bo hjemme i sin egen bolig lengst mulig.

Det er mange fordeler med å kunne være hjemme men av og til så kan det . Ungdommer står overfor etiske dilemma hver eneste dag og slike spørsmål har en sentral plass i RLE. Til hjelp i arbeidet med å heve den etiske kompetansen og bevisstheten rundt de etiske dilemma en kan møte i hverdagen, er det her samlet . Mange valg er vanskelige fordi det er så mange hensyn å ta og valgene er preget av tvil og usikkerhet.

En situasjon der eget menneskesyn kommer til utrykk gjennom hva en velger, eller ikke velger, og som har betydning for . Et etisk dilemma er en situasjon vi står overfor hvor vi opplever at det er vanskelig å velge handling. Situasjonen og handlingsalternativene kjennetegnes av . Et etisk dilemma kan defineres som et uønsket eller ubehagelig valg knyttet til moralske prinsipper eller praksis. Jeg skal skrive skoleoppgave, og da må jeg velge et etisk dilemma å skrive om.

Autonomi, velgjørenhet og pasientens beste. Sme – modellen for drøfting av etiske dilemma. En etisk problemstilling handler om hvordan ting bør være, og om hva vi bør gjøre.

Dette skiller etiske spørsmål fra deskriptive spørsmål, som handler om.

Hold en presentasjon der du drøfter et etisk dilemma. Velg ett av forslagene under eller bruk et dilemma du selv har reflektert over. I den sammenheng har jeg og mine kolleger her på jobben diskutert hvilke ulike etiske dilemmaer vi kan støtte på, evt hva vi bør ta hensyn til når vi skal gå i . Borchgrevink, direktoslash;r, Medisin og helse (Foto: Eva Brænd). Begrepet ‘korridorpasienter’ er nok med på å sette kaffen i vrangstrupen til de aller fleste. Alle vil vi unngå bli nettopp en av dem, . Enten det ryker, fyker eller det er solskinnsdager, er etiske spørsmål alltid aktuelle – og vi.

Innledning I denne oppgaven vil jeg beskrive et etisk dilemma i en lærers skolehverdag, for så å diskutere dette dilemmaet i henhold til to ulike. Videre vil vi kort klargjøre hva et etisk dilemma. Etiske dilemmaer ved hverdagsrehabilitering. Her finder du nogle konkrete eksempler på, hvad et etisk dilemma er og hvordan man kan tage stilling ud fra forskellige begrundelser.

I vårtyrke må vi hele tiden gjøre betraktninger, vurderinger og handlinger som kankobles til et etisk dilemma. Etiske dilemma er ikke lett, men vi vokser på å reflektere over dem, skriver Gunnar Bovim. Denne ble etiske retningslinjer for ansatte ved NTNU, vedtatt. I praksisfortellingen har jeg valgt å ta utgangspunkt i et etisk dilemma. Det var en idé jeg fikk under arbeidet med ”den gylne regel”.

Illustrasjonen viser en sykepleier som sitter på en graf i et koordinatsystem. Kristian Tonning Riise (27) er leder for Unge Høyre og fortsatt skeptisk til aktiv dødshjelp. Jeg synes det er skummelt å se utviklingen i en . Men jeg ser at dette er et svært etisk dilemma for legen, i og med at behandling da blir avhengig av hvor ressurssterk pasienten er.

Etisk stilles vi overfor utfordringer blant annet fordi forskningen ikke. Dette peker på et fundamentalt etisk dilemma som ligger i bunnen av . Etisk drøfteoppgave om eutanasi eller barmhjertighetsdrap. I denne oppgaven kommer jeg til å ta utgangspunkt i artikkelen av P.