Etiske normer

Fagstoff: Tenk deg at du jobber i et bakeri og forsyner deg av de nystekte bollene. På vei hjem fra jobben går du på rød mann i fotgjengerfeltet. Fagstoff: Normene fungerer som regler vi bør forsøke å leve etter, og.

Normer inngår i samfunnets etikk og danner grunnlaget for hvilke . Artikkelen tar for seg følgende hovedpunkter: Etikk; Moral; Normer; Verdier; Skikk og bruk . Det finnes mange ulike slags normer, skrevne og uskrevne, generelle og konkrete. Verdipapirforetakenes Forbund har utarbeidet etiske normer som er bindende for medlemmene.

Etikk, eller morallære, er den gren av filosofien som undersøker hva som er rett og hva som er galt, og som setter normer og prinsipper for riktig handling. Her finner du det etiske regelverket alle redaktørstyrte medier plikter å legge til grunn for sin virksomhet. De etiske normer for radio, tv, nett og avis.

Etikk er læren om hvordan en bør opptre, mens moral er evnen og viljen til faktisk å etterleve etiske normer. Hva er forskjellen mellom formelle og uformelle . Etikken kan grovt sett deles inn i fire grener: metaetikk, normativ etikk, deskriptiv etikk. Pliktetikeren må ta utgangspunkt i moralske normer og prinsipper for å . Andre grove brudd på grunnleggende etiske normer.

Islam og Kristendommen Problemstilling: Se på noen sentrale trekk ved kristen og islamsk etikk.

Kongsvinger kommune har et eget verdigrunnlag. Kjerneverdiene er livsglede, inkludering, verdsetting, . Hvis selve sexen ikke blir fremstilt for progressiv (som jeg betviler vil skje med norske tv-kanaler) plukker man også opp andre normer når det gjelder sex. Målet med disse etiske retningslinjene er at alle ansatte skal være seg dette bevisst.

Retningslinjene har sitt utspring i allmenngyldige etiske verdier og normer . Dette er utenfor alle etiske normer og regler. Leder for kontrollutvalget i Leksvik, Torkil Berg (Ap), sier han ser svært alvorlig på saken om . De etiske normene har som formål å bidra til at rådgivning og omsetning av finansielle instrumenter. De etiske normer er basert på følgende grunnprinsipper:.

Forskning om etiske normer og verdier : en utredning. Det er mulig at trykkingen av tegningene ikke var noen lovovertredelse, men den brøt helt klart med etiske normer basert på gjensidig respekt .