Ettpunktsformelen oppgaver

Tenkeboble, lær deg å bruke ettpunktsformelen. Denne formelen kalles ettpunktsformelen for den rette linjen. Fagstoff: Likningen for en rett linje finner du ved å bruke ettpunktsformelen.

Vi har for litt siden lært om ettpunktsformelen i 1T-matten. Jeg har lært meg formelen, men jeg forstår ikke hvorfor den virker og kan vise hva . PDF]Oppgaver til Å bestemme funksjonsuttrykket til en. T/funksjoner/bestemme_funksjonsuttrykket.

BufretLignendeOppgaver til Å bestemme funksjonsuttrykket til en lineær funksjon. Bruk ettpunktsformelen og finn likningen for linja gjennom disse punktene. Det eneste vi trenger, er den gode gamle ettpunktsformelen:. Finn tangenten til grafen til f ( x ) = e x i punktene ( , f ( ) ) og ( , f ( ) ). Ettpunktsformelen – finne rette linjer grafisk og ved regning. Finne formelen for den rette linje gjennom to punkt, ved ettpunktsformelen og grafisk i geogebra.

Produkt: Universell Matematikk 1T – Tavle. I seks eksempelvideoer løser vi forskjellige oppgaver du kan møte innenfor dette temaet, men vi har også valgt å legge inn litt teori i noen av . I øvingene er det bare tatt med et minimum av oppgaver; i læreboken finnes det.

For å finne funksjonsuttrykket til funksjonen, kan vi bruke ettpunktsformelen:. I praktiske oppgaver må vi multiplisere eksponentialfunksjonen med en faktor b. Til dette bruker vi ettpunktsformelen y − y= a(x For å finne tangentlinjen, bruker vi ettpunktsformelen y − y= a(x − x0). Vi finner ligningen for tangenten ved ettpunktsformelen: y – y= a(x – x0). Ettpunktsformelen – finne rette linjer grafisk og ved regning 2016-11-Screencast-O-Matic.

Ettpunktsformelen vil du få ofte bruk, ikke bare i år, men i alle årene du er elev her hos oss. Etter videoen bør du prøve deg på flere oppgaver. Bruker at (k :CTW Bruker ettpunktsformelen for à ñnne lígníngen for tangenten: y-yl = Mfr-wl).

Når x øker med ser vi at y minker med 2. Vi finner funksjonsuttrykket fra ettpunktsformelen.