Eu kontroll utsettelse

Rekker du ikke fristen for EU-kontroll mottar du et varsel om dette fra Staten vegvesen. Kontrollfristen forlenges med to måneder. For å kunne søke om en utsettelse av EU-kontrollen, krever Forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy at eieren av bilen har spesielle grunner .

GLEMMER EU-KONTROLLEN: En halv million nordmenn glemmer EU-kontrollen hvert år, og får purrebrev fra Statens vegvesen. Det er ditt ansvar å sørge for at bilen din er EU-kontrollert i tide. Målet med EU-kontrollen, eller periodisk kjøretøykontroll (PKK), er å gi en tryggere og mer . Utsettelse kan kun gis dersom det foreligger spesielle grunner og disse .

Forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy (Lovdata) . Når skal bilen kontrolleres, og hvor ofte? Personbiler (M1) med tillatt totalvekt 5kg eller mindre og varebil (N1) skal kontrolleres første gang i det fjerde . Skal ha bilen på eu-kontroll igjen før utgangen av april. For to år siden fikk jeg automatisk en forlengelse av denne på to måneder.

Det er lurt å overholde fristen for EU-kontroll på bilen din, men du har faktisk litt bedre tid enn du tror. Det er først og fremst viktig å presisere at . Han ble innlagt på sykehus, og bilen hans må EU-kontrolleres før 30.