Eurotester

Eurotest AT ”AUTO-TEST” revolusjonerer tidsforbruket ved utførelsen av test og målinger etter NEK 400. Aldri har det vært raskere å teste, måle og dokumentere. Metrel Eurotest 615er en avansert installasjonstester som byr på mange spendende muligheter, bl. Denne kortversjonen av brukerveiledningen er ment for hurtig igangsetting ved bruk av.

EUROTEST 61557BT til verifikasjon av en elektrisk installasjon. Før EuroTest AT tas i bruk, skal instruksjonsmanualen leses grundig, ellers kan instrumentet være farlig for brukeren og/eller installasjonen som er under test! Eurotest AT – Fullautomatisk installajonstester med automatisk test/godkjennelse.

Utfører alle målinger i henhold til NEK 4– Navngi målingene direkte p. EurotestAT is automated robust and lightweight electrical installation tester. Experts from the fiel maintenance people, inspectors and . Måling av husets jordelektrode ringjor spyd etc. Jeg ønsker å måle IK2pmin på toppen av en sikring. Dette fordi jeg kun monterer sikring, og så kommer et . Her kan du downloade manual til Metrel Eurotester.

Wholesale euro tester from China euro tester Wholesalers Directory. You can Online Wholesale euro tool,meter digital,meter electric,mini multimeter,,Wholesale .

MEGGER: MEGGER – Eurotester 615- med kabler og utstyr for sjekk av dine elsystemer. ELIT Eurotest 61557BT er en installasjonstester, som inneholder alt en trenger for å tilfredsstille NEK4med hensyn til kontinuitetstest, test av jordfeilbrytere, . A euro tester facilitates your work in daily cash handling. Easy and secure Recognize counterfeit money, even at surprising real copies. High-quality, single-pole voltage VDE-Euro tester with screwdriver blade.

Handle made of impact-resistant ABS-plastic with permanently integrated neon lamp. Kennedy Mains Testers 150mm EURO TESTER – RANGE 125/250V. Instrumentet er pent brukt og i god stand. Tilhørende måleledninger, ledningstrommel for måling av kontinuitet og . Eurotester, money detector of hbw cash solutions.

Effective protection against counterfeit money thanks to certified test systems.