Faktorer som virker inn på størrelsen til en populasjon

Disse ørretene kan også kalles vannets populasjon av ørret. Gjøre rede for faktorer som virker inn på størrelsen til en populasjon. Når en populasjon vokser, vil miljøfaktorer virke inn og begrense vek- sten.

Populasjonsstørrelsen er i stadig endring avhengig av hvor mange som blir. Vi skal komme nærmere inn på populasjonutvikling senere i året. Populasjonsstørrelsen avhenger av innvandring og fødsler, som tilfører mer.

Når faktorer som begrenser veksten i en populasjon, får større virkning jo.

Det er naturlig grense for størrelsen av en populasjon eller bestand i et bestemt område. Her kan du laste opp notater som du ønsker lagt inn på siden. Det er ingen tilgjengelig beskrivelse av dette resultatet på grunn av nettstedets robots.

Sjå på samanhengen mellom førekomst og levetilhøve. Kompetansemål: gjøre rede for faktorer som virker inn på størrelsen til en populasjon. Læreplanmål Gjøre rede for faktorer som virker inn på størrelsen til en populasjon. Nevn noen faktorer som påvirker størrelsen til isbjørnpopulasjonen? Undervisningsopplegget i naturfag til Kampen om Matavfallet er delt inn i tre.

Undersøke og diskutere noen faktorer som kan påvirke frøspiring og vekst hos planter. Læreplanen i fellesfaget naturfag er delt inn i ulike hovedområder med tilhørende. Dette er også faktorer som vil påvirke et økosystem og er viktig for å.