Fellesoverenskomsten for byggfag 2015

Fellesoverenskomsten for byggfag 20– 2014. Nye minstelønnssatser i Fellesoverenskomst for byggfag. Overtidsgodtgjørelsen er kr 24(gjelder fra 21. april 2015).

Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening meddelte fredag 29. Fellesoverenskomsten for Byggfag er vedtatt av . Her er de nye satsene i fellesoverenskomsten for byggfag. Arbeidet med årets lønnsoppgjør innen byggfag er nå sluttført.

Fellesoverenskomsten for byggfag sendes ut. Et eksemplar av Overenskomst for byggfag 20– 20vil i dag bli sendt ut til alle NHO. Besøk oss: Fellesforbundet Lilletorget 01Oslo. Forskrifen er fastsatt på grunnlag av Fellesoverenskomsten for byggfag (FOB) 2016–20mellom Næringslivets.

Lønnsoppgjøret vedtatt for Fellesoverenskomsten for byggfag. I perioden gjennomgår partene Fellesoverenskomsten for Byggfag med henblikk på klarere . FELLESOVERENSKOMSTEN FOR BYGGFAG 20- 2014. Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Byggenæringens Landsforening på . Tariffnemnda med dette begjæringen om fortsatt allmenngjøring av Fellesoverenskomsten for byggfag på høring.

Fellesforbundet har i dag meldt brudd i meklingen for Fellesoverenskomsten for byggfag. Samtlige bedrifter tilsluttet NHO som er omfattet av Fellesoverenskomsten for byggfag vil. Byggenæringens Landsforening har i dag meddelt Riksmekler at meklingsforslaget i Fellesoverenskomsten for Byggfag er vedtatt av medlemmene.

Bemanningbransjen bør merke seg at det i dag ble brudd i Fellesoverenskomsten for byggfag (FOB). Fellesoverenskomsten for byggfag eller Norsk Arbeidsmandsforbun eller deres underavdelinger og grupper. For disse tillitsvalgte gjelder ikke “Målsetting . Fellesoverenskomsten for byggfag, mellom Fellesforbundet og . Partene er enige om en avtale som gir i generelt tillegg på BNLs overenskomster, Fellesoverenskomsten for byggfag, Overenskomst for . Arbeidsnedleggelsen omfatter alle medlemmer af Fellesforbundet med arbeid som faller inn under Fellesoverenskomsten for byggfag.

Fellesoverenskomsten for byggfagene legges til grunn. Denne forskriften er fastsatt på grunnlag av Fellesoverenskomsten for byggfag (FOB) . Omsetningen for 20blir all time high. Fellesoverenskomsten for byggfag med tilhørende hovedavtale er gjort gjeldende fra 14. Arbeidstaker må på søknadstidspunktet være . Fellesoverenskomsten for byggfag (FOB) 2014-20mellom NHO og Byggenæringens Landsforening . Fellesforbundet meldte fredag brudd i meklingen for byggfagene.

Landbaseavtalen (Norsk olje og gass – Industri Energi). Industrioverenskomsten/VO-del (Norsk Industri – Fellesforbundet). Faglig ledelse byggfag må være gjennomført før oppstart på faglig fordypning i.