Fiskebåt til salgs med kvote

Fiskebåt- og offshore-megler med spesialitet i Nordområdene. Kvote torsk 13/meter til salgsTil salgs – Kvoter. Vi er skipsmeglere, spesialister på nasjonalt og internasjonalt kjøp/salg av. I tillegg formidler vi kjøp og salg av kvoter/fiskerettigheter og assisterer ved . VI HAR FOR TIDEN FØLGENDE FISKEFARTØYER INNE FOR SALG:. Vår virksomhet dreier seg ikke bare om kjøp og salg av skip, men også om eierne av.

Bistand ved strukturering og overføring av kvoter og konsesjoner.

Skipsmeglere med hovedvekt på kjøp salg av fiskefartøy, nasjonalt så vel som internasjonalt. Beskrivelse, båten er rigget for garn og makrell dorg. For salg av fisk går det et tydelig skille mellom fritidsfiske og yrkesfiske.

Stein Ronny (25) bladde opp millioner for å eie sin egen fiskebåt. Nå er den solgt og 25-åringen har en fiskebåt med en total kvote på 1tonn sløyd fisk. Fisker Stein Holmen har avertert Trænabanken for salg. Dermed forsvinner Trænas største fiskebåt etter alt å dømme fra kommunen.

Båten har vært avertert, og det er allment kjent at vi skal selge båt og kvote og alt. ENORM FORSKJELL: Begge fiskebåtene til Jim Olsen er fot, men. Også med tanke på kvotene er det viktig å være under meter, uten at . Trenger litt hjelp for å forstå kvote systemet. Fiskeridirektoratet skjerper sin praksis omkring kjøp og salg av fiskefartøy med kvoter – brudd kan i verste fall lede til tap av fiskerettigheter.

TIL SALGS FRA NORSK REDER – CATAMARAN SOLGT! HAVFISK meldte at det var inngått en intensjonsavtale om salg av fartøy og kvoter. Det vil si at antallet kvoter og fiskebåter innom kystflåten . Våre salgstjenester legger til rette for å selge fisken direkte til kjøper, via auksjon. Den ombygde frysetrålaren Molnes, som skal ta vare på 1 av råstoffet, blei i dag presentert av reiarlaget Nordic Wildfish (tidlegare Roaldnes) og partnarane .