Fjerning av humus fra drikkevann

Norsk vannforsyning er i stor grad basert på bruk av overflatevannkilder. Med humus menes i denne sammenheng oppløst naturlig organisk. Fjerning av humus fra drikkevann: metoder og muligheter.

Du skal her utføre en forenklet utgave av en metode for å rense drikke- vann. Samtidig som vi fjerner humuspartikler, skal . Felles for kommunene som har deltatt i prosjektet er at de ønsket å få vurdert mulighetene for å felle ut farge på eksisterende marmorfiltre ved at disse ombygges . Vann kommer fra en rekke kilder: Felles er at kvaliteten er så forskjellig.

Sedimentfiltre i Meltblown, mikron, fjerner humus. I de tilfeller hvor humus er assosiert med jern og/eller mangan kan man få misfarging av klesvask. Overflatevann er mest utsatt for å ha høye humusforekomster, . Humus bør fjernes før vannet desinfiseres med UV. Hovedmålene med behandling av drikkevann er å inaktivere mikroorganismer (desinfeksjon), fjerne partikler og organisk materiale (humus), . Om du er usikker på drikkevannet bør du ta en prøve av det først. Blant annet forårsakes gulbrunt vann av såkalt humus som kan fjernes med . Koagulering/direktefelling for fjerning av humus fra drikkevann.

Kombinert fjerning av humus og korrosjonskontroll i drikkevann. Forfatter: Hans Erik Wilhelmsen, Lasse Vråde År: 1996. Metoder for fjerning av humus i drikkevann. Fjerning av humus i drikkevann : ozonering og adsorpsjon på granulært aktivt kull.

Oppstrøms direktefiltrering: Opstrøms direktefiltrering for fjerning av humus i drikkevann. Koagulering og flokkulering, kombinert med filtrering, er en vel etablert metode for å fjerne humus fra vann. Metoder for fjerning av humus i drikkevann – foredrag ved VAR NTH, 29-august av Hallvard Ødegaard – Se omtaler, sitater og terningkast. Vannrensing, betegnelse for rensing av drikkevann, kloakkvann og. Graden av humusinnhold i vann måles i fargetall.

Fargetallet for vannet fra Holsfjorden har økt jevnt fra rundt i 19til 18–i dag. Haugesund vannverk leverer drikkevann til 40. Fjerning av humus fanger også opp bakteriesporer og evt.

NF -‐ Filtrering av overflate vann, spesielt med tanke på fjerning av humus. RO – filtrering av vann for lavkonduktivitetsvann til prosessindustrien. Vann er vårt viktigste næringsmiddel og en god og sikker vannkvalitet er en.

Nå siver mer humus fra jordsmonnet ut i drikkevannskildene. Selv om kvikksølvet neppe er et problem for drikkevannet, vil kvikksølvet tas opp av organismer i. Vannverkene bruker mye tid og penger på å fjerne humusen. Norden sitt drikkevann fra elver og innsjøer. Pilotforsøk med Filtralite MonoMulti filter for humusfjerning. UV desinfiserer drikkevannet før det blir sluppet ut på ledningsnettet.

I Bergen benytter vi sandfilter for fjerning av humus og bakterier. Delrapport 1: Oppstrøms direktefitrering.