Flekkefjord kommune

Fakta om kommunen, informasjon om våre tjenester, lokalpolitikk, arrangementer og lenker til andre nettsted med fokus på Flekkefjord. Flekkefjord kommune, Flekkefjor Norway. Velkommen til Flekkefjord kommunes offisielle.

Grunnet innføring av nytt økonomisystem, er utsendelse av alle typer fakturaer fra Flekkefjord kommune blitt mer forsinket enn tidligere . Offentlig forvaltning – Kommuneadministrasjon. Flekkefjord kommune er resultatet av kommunesammenslåing i 1965. I tillegg til Flekkefjord inkluderer dagens kommune de tidligere kommunene Nes, Hidra, .

Norsk – bokmål, Norsk – nynorsk, English. Flekkefjord havnevesen (vaktstasjon, m unna), Flekkefjord sykehus (sykehus, 1m unna), Flekkefjord (bro, 1m unna), Flekkefjord (by, 2m unna), . Vest-Agder, med kart, geografisk plassering. Koordinater, bruksområder og gateadresser.

Flekkefjord er en kommune og by i Vest-Agder. Kommunen grenser til Sokndal og Lund i Rogaland fylke i vest, til Sirdal i nord og til Kvinesdal i øst. Velkommen til #Flekkefjord kommunes offisielle Twitter-konto!

Flekkefjord kommune gjennomførte Ungdata-undersøkelse i 20og 2016. Flekkefjord 20- Nøkkeltall (ungdomsskolen) (pdf 05MB).

Rådmannen mener kjøp av Svindlands pølsefabrikk blir et for stort prosjekt for Flekkefjord kommune. Forskrift om verneplan for barskog i Øst-Norge, vedlegg fredning av Einarvannet naturreservat, Flekkefjord og Lund kommuner, Vest-Agder og Rogaland . Flekkefjord kommune har behov for oppryddingstiltak I forurenset grunn og I forurenset bunn I sjø og ferskvann. Flekkefjord kommune synes det er bra at dette . Her ligger aktivitetsoversikten for Flekkefjord kommune.

For at denne oversikten skal være til hjelp for de som vil vite hvilke aktivitetstilbud som finnes er det viktig . Adresse (url) til virksomhetens nettsted:. Flekkefjord kommunes kulturstøtte – kulturpris og kulturstipend. Formål: å yte støtte til personer med tilknytning til kommunen og som driver med kulturelt eller . Postadresse, Kirkegata 44Flekkefjord.

Innklaget: Flekkefjord kommune – Kommunal myndighet. Klager: Aspheim flygel- og pianosenter AS. Saksdokument: 2016-Klagenemndas avgjørelse. Følgende protokoller er digitalisert for dagens kommune, eller tidligere historiske kommuner underlagt dagens kommune:.

I denne oversikta finn du skolefakta og tal for grunnskolar i kommunen. Flekkefjord kommune, Grunnskole, Elevar, lærarar, skolar, 2015-201 Alle trinn, . Eirik var også Norge sin flaggbærer under avslutnings-seremonien for OL i 2012. Flekkefjord kommune eier nå kajakken som Eirik brukte under OL i London. Prosjektet var ei kartlegging av grunnskuleopplæringa i Flekkefjord kommune.

Hovudfokuset var på forhold knytte til spesialundervisning og tilpassa opplæring. Høringsuttalelsen fra Flekkefjord Kommune ble vedtatt enstemmig av Formannskapet .