Fns konvensjon om barns rettigheter

Alle barn har rett til utdanning, i følge FNs barnekonvensjon. Disse barna er elever på en skole i Malis hovedstad Bamako. Publisert under: Regjeringen Bondevik II. FN har gitt UNICEF oppgaven med å kjempe for at Barnekonvensjonen etterleves,.

Staten skal respektere barnets rett til en nasjonalitet, navn og familieforhold. Staten er forpliktet til å gjøre konvensjonens innhold kjent for voksne og barn . Dette er fullversjonen av FNs barnekonvensjon på norsk.

Alle under år er barn, dersom ikke en tidligere alder er lovfestet av staten. Konvensjonens rettigheter gjelder for alle barn . FNs konvensjon om barns rettigheter er en traktat om menneskerettigheter som omhandler sivile, politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter til barn. Barnekonvensjonen, er en internasjonal avtale som beskytter barns rettigheter. FNs barnekonvensjon ble vedtatt av FNs generalforsamling 20. Den sier noe om hvordan alle barn i verden skal ha det.

Barneombudet Dine rettigheter Barnekonvensjonen. Dette betyr at de som bestemmer i Norge, må passe på at de følger det konvensjonen sier.