Forretningsplan mal pdf

Vi skal nå gå gjennom en mal på en forretningsplan. I Altinn/Starte og drive bedrift finner du en dokumentmal for en forretningsplan. Kort sammendrag som skal gi leseren et inntrykk av hva forretningsplanen går ut på.

Forretningsplanen beskriver og er en handlingsplan for hva bedriften må gjøre. Ein standardisert mal for utarbeiding av forretningsplan. Her er PDF-versjonen, les om gründerane og prosjekta vi jobbar med . En forretningsplan er et arbeidsdokument og styringsverktøy.

Forretningsplanen skal fortelle deg og omgivelsene hvordan du skal . MENTOR: JAN WIGGO WIGER, RETT KOMMUNIKASJON. Personen(e) bak forretningsplanen (kopier disse to sidene om dere er flere som starter sammen, en til hver av deltakerne):. Vår forretningsidé: Student UB skal utvikle og produsere kunnskapsbaserte brettspill, som skal dekke et.

Forretningsplan for prosjektet: Ferdigutvikling og.