Frelse buddhismen og kristendommen

SYNET PÅ FRELSE I BUDDHISMEN SAMMELIKNET MED HINDUISMEN, ISLAM KRISTENDOMMEN OG JØDEDOMMEN. Hvilke fellestrekk kan jeg trekke mellom frelsen i disse tre religionene? Felles er at dette er en frigjøring (fra lidelse eller fra det onde).

I kristendommen er problemet at mennesket er syndig. Buddhismen forkynner frelse fra livet, fordi livet er lidelse. I dette notatet vil jeg gjøre rede for hvordan buddhismen, kristendommen og Islam ser på: frelse, gudsbilde, menneskesyn og menneskeverd og tekster.

Buddhismen og kristendommen er faktisk ganske lik.

Buddhist er og bryte ut av denne rekken med liv, og oppnå nirvana som er total frelse. Oppgave om forskjeller mellom buddhismen og islam. Forskjellen mellom buddhismen og kristendommen. Kristi gjenkomst, dommedag og frelse for dem som tror på ham og er trofaste mot ham.

Frelse innebærer at mennesket kan overvinne eller frigjøres fra en tilstand. Buddhismens kjennetegn og dens syn på mennesket og menneskets. I denne oppgaven skal jeg sammenligne buddhismens og kristendommens syn på selvet og på. Begge disse begrepene hører innenfor religionens .