Frelse i hinduismen

Frelse i hinduismen er å frigjøres fra det evige kretsløpet. Denne frelsen eller frigjøringen kan skje ved meditasjon eller ved askese. Hinduismen som sådan har ingen begynnelse som kan festes til tid og. Frelse betyr at sjelen blir forent med den åndelige verden eller gud.

I så fall kan man si at hinduisme i hvert fall ikke er kristendom eller islam, men heller. Hinduismens syn på frelse og livet etter døden Hinduismen lærer at selvet aldri dør, men blir gjenfødt på nytt og på nytt. SYNET PÅ FRELSE I BUDDHISMEN SAMMELIKNET MED HINDUISMEN, ISLAM KRISTENDOMMEN OG JØDEDOMMEN.

Kapittel Hinduisme: De tre frelsesveiene. I buddhismen har vi nirvana, og i hinduismen har vi moksha. Begge er tilstander av frelse fra tid og forgjengelighet, og dermed også fra .

Tradisjonelt har hinduismen tre veier til frelse: Handlings vei, erkjennelses vei og hengivelsens . Salvific space is one of the central ideas in the Hindu traditions of . Ut i fra det jeg nå sitter igjen med av kunnskap om hinduismen må jeg si at menneskesynet og de tre veiene til frelse gjorde et stort inntrykk på . Hinduismen har, i motsetning til de andre store verdensreligionene, ingen. Moksha- frigjøring fra gjenfødslene, frelse; Verdenssjelen, Guden Brahman; Atman . Tre veier til frelse: Handlingens vei, erkjennelsens vei og hengivelsens vei. Hinduismen gir ikke en klar og enkel oppfatning av det guddommelige.

Hinduismen er imidlertid ikke én religion, men fællesnævner for en lang. Individet kan opnå frelse, hvis det erkender enheden i tilværelsen, . Mens i hinduismen, er det antatt at alle veier fører til frelse, i kristendommen, tror . Gud og frelse; kunne fortelle noe om de hellige . Oppgave – Hinduismen og Buddhismen – Ulikher og Likheter. I hinduismen betyr derfor frelse egentlig det samme som å bryte ut av rekken .