Fremmedspråklige barn i skolen

Sosialkontoret dekker utgifter til tolk for fremmedspråklige brukere som . Fremmedspråklige barn trenger over seks år på å komme opp på samme språklige nivå som innfødte, ifølge spansk forskning. Barn i grunnskolealder har både rett og plikt til å motta opplæring.

Opplæringsloven gjelder offentlige skoler og private grunnskoler som ikke mottar . Tilskudd til tiltak for minoritetsspråklige barn (barnehage) s. Barnehagen må kunne tilby barna et rikt språkmiljø, slik at de kan utvikle språkene . PP-rådgivning og undervisning i videregående skole i fagene norsk,.

I løpet av de siste årene har norsk skole møtt en ny elevgruppe – fremmedspråklige elever,. Hvordan mener lærere fremmedspråklige elever opplever skolen? På syv grunnskoler i Oslo er andelen etnisk norske elever på under ti prosent.