Funksjoner tekstoppgaver

Læreplan i matematikk for samfunnsfag – programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering. Tegne grafen av linjen som representerer virkelige sammenhenger som er gitt verbalt. La oss tenke oss en liten tunnel som det går an å kjøre en bil gjennom.

Hver gang en rød bil kjører inn i tunnelen er den blå når . Oppgaver og spill i matematikk lages med M+! BufretLignendeMed noen få klikk velger du typer oppgaver og hva slags tall som skal brukes. Oppgave der man skal tegne grafen til en funksjonen, funksjonen til en graf eller .

Oppgavene tester forståelse mer enn regneferdigheter og tar for seg . Funksjoner – nullpunkter til andregradsfunksjoner. Lag oppgaver til hverandre, gjett først og kontroller om svarene stemmer. I dette opplæringsløpet lærer du å tegne funksjoner i GeoGebra samt å bruke verktøy til å løse oppgaver som dreier seg om funksjoner. Lær matematikk ved å se, høre og gjøre oppgaver i matematikk på norsk.

Her kan du øve på funksjoner og koordinater. Formål: Arbeide med lineære funksjoner og verktøyprogram. Graph menu, skriver inn funksjonen, går på unit og velger 3på største x, og 200som største y. Drilleoppgaver i matematikk som er egnet som ukentlig mattelekse/skoleoppgave ligger her sammen med andre oppgaver for 4.

Ingen praktisk funksjon, men oppgaver gitt for å lære og løse andregradsligninger. I hvert av tilfellene nedenfor skal dere finne en formel for y som funksjon av x, og angi definisjon-. Dette er rike oppgaver inspirert av Dan Mayer sin acts undervisning. Skole og leksehjelp: Skjønner ikke helt tekstoppgaver.

Inngangsbilletten ble bestemt ut fra funksjonen: y = 15000/x. I alle tekstoppgaver om funksjoner er det viktig at du lager aksetitler, for at det skal være tydelig hvilke type verdier det er snakk om. Finn massevis av oppgaver i matematikk her. Funksjoner: Innledning Funksjonssuttrykk Definisjonsmengde Verdimengde Graf Verditabell Lineære funksjoner . Kapittel Grafer og funksjoner, 10B-boka.

Skrive: Regler og oppgaver i regelbok/arbeidsbok. Bruke funksjoner til å beskrive praktiske situasjoner. Bruk av GeoGebra ( Oppgaver løst på GeoGebra). Alle andregradsfunksjoner har en form som kalles parabel…… f(x)=x^2. Hvis slike funksjoner i et digitalt verktøy tas i bruk, er det spesielt viktig at eleven.

Oppgaver – Speiling, rotasjon og forskyvning. P nesten bare tekstoppgaver med til dels svært mye tekst. Innen emnene sannsynlighet og funksjoner vil det også være en god del krevende . Alle oppgaver er merket med A, fasit med B.