Funktionalism arkitektur

Begrepet er også benyttet innen sosiologi, antropologi, filosofi, språkvitenskap, politikk, psykologi, og historie. Forkortelsen funkis er et lån fra svensk og ble . Funktionalism_(arkitektur)BufretLignendeOversett denne sidenFunktionalism (av latin: fungor, utföra, fullborda), vardagligt även funkis, är en radikal stil inom arkitektur, stadsbyggnadskonst och formgivning som formades i .

Funktionalism (arkitektur) \u20,rh:sv. Global/Bildbank/428×204/Fastighetens- CA5lder/1930-1940/Typiska-radhus-byggda-i-funktionalistisk-arkitektstil. Fastigheter från 1930-1940-talet – Funktionalismen – Titania,rh:titania.

JPG,ow:96pt:Funksjonalisme (arkitektur) \u20,rh:no.

JPG/250px-DKoehl_karboda_fd_orangeri_2014. JPG,ow:25pt:Funktionalism (arkitektur) \u20,rh:sv. Rapporter et annet bildeRapporter det støtende bildet.

Med Stockholmsutställningen 19slog funktionalismen igenom som stil. Den moderna tidsåldern skulle få en lika rationell arkitektur. Med funkisen inleddes modernismen, den moderna tidens arkitektur. Skrivet av: Gäst För den som vill veta och se mer funkis är detta en bra . Denna går emellertid tillbaka på en djupare förändring i arkitekturen redan .

Funktionalism, beteckning för en radikal arkitekturströmning som formades i Europa omkring 1925. Denna går emellertid tillbaka på en djupare förändring i . Riktning inom arkitektur och stadsplanering som förespråkar funktion framför form. Vetenskaplig inriktning som studerar sammanhang . Funktionalism (av latin: fungor, utföra, fullborda), vardagligt även funkis, stil inom arkitektur, stadsbyggnadskonst och formgivning främst under 1920- och . Funktionalism – eller funkis som det kallas i vardagligt tal – är en stil som. De traditionella stilarna la man nu åt sidan och arkitekter i hela .